Kumpulan Cerita Wayang dalam Bahasa Indonesia serta Bahasa Jawa, Tokoh Wayang, Artikel Wayang, Lakon Wayang

Sumantri Ngenger (Bahasa Jawa)

Cerita wayang lakon Sumantri Ngenger dalam Bahasa Jawa - Ing pertapan Jatisrana, ana pandhita aran Begawan Suwandhagni. Sang Begawan nduwe...

Pandawa Lima (Bahasa Sunda)

Pandawa Lima mangrupa inohong anu henteu bisa dipisahkan jeung carita Mahabarata, alatan Pandawa Lima mangrupa inohong sentralnya babarenga...

Bumiloka

Prabu Bumiloka adalah raja Manimantaka, yang menggantikan kedudukan ayahnya,Prabu Niwatakawaca ,yang mati dibunuh Arjuna. Walaupun Prabu ...

Brajawikalpa

BRAJAWIKALPA adalah putra ketujuh Prabu Arimbaka, raja raksasa negara Pringgandani dengan Dewi Hadimba. Ia mempunyai tujuh orang saudar...

Brajamusti

Brajamusti adalah putra ke-lima Prabu Arimbaka, raja raksasa negara Pringgandani dengan Dewi Hadimba. Ia mempunyai tujuh orang saudara ka...