Tampilkan posting dengan label Pandawa. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label Pandawa. Tampilkan semua posting

Arjuna (Janaka) Bahasa Jawa

Arjuna (Janaka) Bahasa Jawa  Ing jagad ora ana tandhingane bab kebagusane, amarga Janaka minangka simbol amal becik. Amal beci...

Pandawa Lima

Pandawa Lima MENGENAL KARAKTER TOKOH PANDAWA LIMA Banyak sekali karakter pewayangan yang bisa kita jadikan con...

Sadewa (Bahasa Jawa)

Sadewa (Bahasa Jawa) Raden Sadewa (Sahadewa) putrane Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Satriya wuragile Pandhawa. Kembarane...

Nakula (Bahasa Jawa)

Nakula (Bahasa Jawa) Raden Nakula putrane Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Satriya sumendhining Pandhawa (kakang ragil). ...

Werkudara / Bima (Bahasa Jawa)

Werkudara / Bima (Bahasa Jawa) WERKUDARA  Werkudara iku putrane Prabu Pandhu Dewanata Ian Dewi Kunthi sing angka kalih. Werkuda...

Puntadewa / Yudistira (Bahasa Jawa)

Puntadewa / Yudistira (Bahasa Jawa) Prabu Puntadewa iku ratu ing Amarta (Ngamarta), Dasanamane : Prabu Yudhistira, Darmakusuma, Darmap...

Janaka / Arjuna (Bahasa Jawa)

Janaka / Arjuna (Bahasa Jawa) RADEN ARJUNA (JANAKA) Raden Arjuna (Janaka) satriya panengahing Pandhawa, putrane ...

Sadewa

Sadewa  Raden Sadewa atau Tangsen yang merupakan saudara kembar dari Raden Nakula adalah bungsu dari P...

Nakula

Nakula Resminya, Nakula atau Pinten adalah putra dari Prabu Pandu dan Dewi Madrim . Namun karena Prabu ...

Arjuna

Arjuna Raden Arjuna adalah putra ketiga dari pasangan Dewi Kunti dan Prabu Pandu atau sering disebut den...

Bima / Werkudara

Bima / Werkudara  Nama-nama lain : Bratasena Balawa Birawa Dandungwacana Nagata Kusumayuda Kowara Bima Pand...

Puntadewa (Yudistira)

Puntadewa (Yudistira) Nama lain Puntadewa :      * Ajataśatru, "yang tidak memiliki musuh".     * Bhārata,...