Tampilkan posting dengan label Cerita Wayang Bahasa Jawa. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label Cerita Wayang Bahasa Jawa. Tampilkan semua posting

Lokapala (Bahasa Jawa)

Lokapala (Bahasa Jawa) Lokapala, miturut carita Jawa araning nagara, kang jumeneng ratu tedhak turune Bathara Guru. Nangi...

Sadewa (Bahasa Jawa)

Sadewa (Bahasa Jawa) Raden Sadewa (Sahadewa) putrane Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Satriya wuragile Pandhawa. Kembarane...

Ramayana : Anoman Obong (Bahasa Jawa)

Ramayana : Anoman Obong (Bahasa Jawa) Anoman Obong Dewi Shinta wis kelakon didhusta dening Prabu Rahwana/Dasamuka menyang kraton Alengk...

Ramayana : Sintha Kandhusta (Bahasa Jawa)

Ramayana : Sintha Kandhusta (Bahasa Jawa) Sintha Kandhusta Pegat, apisah, Rama lan Shinta, kidang kencana tanggap ing sasmita, hangendering...

Nakula (Bahasa Jawa)

Nakula (Bahasa Jawa) Raden Nakula putrane Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Satriya sumendhining Pandhawa (kakang ragil). ...

Werkudara / Bima (Bahasa Jawa)

Werkudara / Bima (Bahasa Jawa) WERKUDARA  Werkudara iku putrane Prabu Pandhu Dewanata Ian Dewi Kunthi sing angka kalih. Werkuda...

Puntadewa / Yudistira (Bahasa Jawa)

Puntadewa / Yudistira (Bahasa Jawa) Prabu Puntadewa iku ratu ing Amarta (Ngamarta), Dasanamane : Prabu Yudhistira, Darmakusuma, Darmap...

Dewi Surtikanti (Bahasa Jawa)

 Dewi Surtikanti (Bahasa Jawa)  Dewi Surtikanti milih mbela pati sisihane  gambar Surtikanti gaya Jogja Dewi Surtikanti ...

Janaka / Arjuna (Bahasa Jawa)

Janaka / Arjuna (Bahasa Jawa) RADEN ARJUNA (JANAKA) Raden Arjuna (Janaka) satriya panengahing Pandhawa, putrane ...

Dewi Erawati (Bahasa Jawa)

Dewi Erawati (Bahasa Jawa) Dewi Erawati iku anak mbarepe Prabu Salya, raja nagara Mandaraka. Ibune Dewi Erawati jenenge Dew...

Wisanggeni (Bahasa Jawa)

Wisanggeni (Bahasa Jawa) Wisanggeni iku anake Arjuna lan Dewi Dresanala. Dewi Dresanala iku anake Bathara Brahma. Arju...

Jayadrata (Bahasa Jawa)

Jayadrata (Bahasa Jawa) Jayadrata dudu wargane Kurawa kang cacah 100. Ananging, kayadene Basukarna utawa Adipati Kar...

Dursasana Nyeret Wanodya Sulistya

Dursasana Nyeret Wanodya Sulistya  Geger suasna ing pasewakan agung kairing tekane manungsa Laknat kanthi tanpa rasa kurmat saip...

Bathari Durga (Bahasa Jawa dan Indonesia)

Bathari Durga (Bahasa Jawa dan Indonesia) Bathari Durga iku mula bukane duwe jeneng Dewi Pramuni kang sulistya ing rupa. Dewi Pramuni mendh...

Bima Bungkus (Bahasa Jawa dan Indonesia)

Bima Bungkus (Bahasa Jawa dan Indonesia) Jejer Ngastina. Duhkitaning Prabu Pandu lan Dewi Kunti jalaran lahire ponang jabang bayi kang a...

Laire Gathutkaca

Laire Gathutkaca Cerita Wayang dalam Bahasa Jawa : Laire Gathutkaca. Ing sawijining dina, kaluarga Pandawa lim...