Kumpulan Cerita Wayang dalam Bahasa Indonesia serta Bahasa Jawa, Tokoh Wayang, Artikel Wayang, Lakon Wayang

Tampilkan postingan dengan label Cerita Wayang Bahasa Jawa. Tampilkan semua postingan

Lokapala (Bahasa Jawa)

Lokapala, miturut carita Jawa araning nagara, kang jumeneng ratu tedhak turune Bathara Guru. Nanging miturut buku-buku asli Indu, kayata ...

Sadewa (Bahasa Jawa)

Raden Sadewa (Sahadewa) putrane Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Satriya wuragile Pandhawa. Kembarane Raden Sadewa asmane Raden Nakula. Wujud...

Ramayana : Anoman Obong (Bahasa Jawa)

Anoman Obong Dewi Shinta wis kelakon didhusta dening Prabu Rahwana/Dasamuka menyang kraton Alengkadiraja. Dewi Shinta dipapanake ing tama...

Ramayana : Sintha Kandhusta (Bahasa Jawa)

Sintha Kandhusta Pegat, apisah, Rama lan Shinta, kidang kencana tanggap ing sasmita, hangendering cancut mlajeng lumebeng wana, saya hane...

Nakula (Bahasa Jawa)

Raden Nakula putrane Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Satriya sumendhining Pandhawa (kakang ragil). Kagungan rayi siji tunggal rama ibu, ke...

Werkudara / Bima (Bahasa Jawa)

WERKUDARA  Werkudara iku putrane Prabu Pandhu Dewanata Ian Dewi Kunthi sing angka kalih. Werkudara iku titisane Bathara Bayu. Awit putr...

Puntadewa / Yudistira (Bahasa Jawa)

Prabu Puntadewa iku ratu ing Amarta (Ngamarta), Dasanamane : Prabu Yudhistira, Darmakusuma, Darmaputra, Darmawangsa, Darmaraja, Gunatalik...

Dewi Surtikanti (Bahasa Jawa)

 Dewi Surtikanti milih mbela pati sisihane  gambar Surtikanti gaya Jogja Dewi Surtikanti iku anake Prabu Salya lan Dewi Setyawati...

Janaka / Arjuna (Bahasa Jawa)

RADEN ARJUNA (JANAKA) Raden Arjuna (Janaka) satriya panengahing Pandhawa, putrane Prabu Pandhu lan Dewi Kunthi. Kasatriyan...

Dewi Erawati (Bahasa Jawa)

Dewi Erawati iku anak mbarepe Prabu Salya, raja nagara Mandaraka. Ibune Dewi Erawati jenenge Dewi Setyawati utawa Dewi Pujawati, anake w...

Wisanggeni (Bahasa Jawa)

Wisanggeni iku anake Arjuna lan Dewi Dresanala. Dewi Dresanala iku anake Bathara Brahma. Arjuna duwe sisihan Dewi Dresnala nalika Arj...

Jayadrata (Bahasa Jawa)

Jayadrata dudu wargane Kurawa kang cacah 100. Ananging, kayadene Basukarna utawa Adipati Karna, Jayadrata dadi salah sijine tetunggu...

Dursasana Nyeret Wanodya Sulistya

 Geger suasna ing pasewakan agung kairing tekane manungsa Laknat kanthi tanpa rasa kurmat saipit-ipita, Dursasana nyeret wanodya sulis...

Bathari Durga (Bahasa Jawa dan Indonesia)

Bathari Durga iku mula bukane duwe jeneng Dewi Pramuni kang sulistya ing rupa. Dewi Pramuni mendhem rasa tresna marang panguwasa tribuwan...

Bima Bungkus (Bahasa Jawa dan Indonesia)

Jejer Ngastina. Duhkitaning Prabu Pandu lan Dewi Kunti jalaran lahire ponang jabang bayi kang awujud bungkus. Tan ana sanjata kang tuma...

Laire Gathutkaca

Cerita Wayang dalam Bahasa Jawa : Laire Gathutkaca. Ing sawijining dina, kaluarga Pandawa lima lagi remen-remene uga prihaten sanget...