Tampilkan posting dengan label Cerita Wayang Bahasa Jawa. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label Cerita Wayang Bahasa Jawa. Tampilkan semua posting

Sumantri Ngenger (Bahasa Jawa)

Sumantri Ngenger (Bahasa Jawa) Cerita wayang lakon Sumantri Ngenger dalam Bahasa Jawa - Ing pertapan Jatisrana, ana pandhita aran...

Busana Raden Werkudara (Bahasa Jawa)

Busana Raden Werkudara (Bahasa Jawa) Cerita Wayang dalam Bahasa Jawa : Busana Raden Werkudara - Kocapa Radèn Arya Warkudhara cancut tal...

Leluhur Pandawa lan Kurawa (Bahasa Jawa)

Leluhur Pandawa lan Kurawa (Bahasa Jawa) Cerita Wayang Leluhur Pandawa dan Kurawa dalam Bahasa Jawa - Ana sawatara versi crita bab sapa le...

Pandawa Kembar (Bahasa Jawa)

Pandawa Kembar (Bahasa Jawa) Cerita Wayang Mahabarata dengan lakon Pandawa Kembar dalam Bahasa Jawa Hmmm… Kakang Kurupati me...

Petruk (Bahasa Jawa)

Petruk (Bahasa Jawa) Cerita Wayang  Petruk (Bahasa Jawa) - Petruk iku salah sijine Panakawan anake Semar, kangmase Gare...

Kresna Duta (Dalam Bahasa Jawa)

Kresna Duta (Dalam Bahasa Jawa) Cerita Wayang Bahasa Jawa : Kresna Duta - Sampunipun Pandhawa bebas saking ukuman 13 taun, malahan ...

Pandawa Dadu (Dalam Bahasa Jawa)

Cerita Wayang Bahasa Jawa : Pandawa Dadu - Sasampunipun pendhawa saged medal saking bale Sigala-gala, wusana saget medal mbangun praja won...

Pandawa Lima (Dalam Bahasa Jawa)

Pandawa Lima (Dalam Bahasa Jawa) Cerita Wayang Bahasa Jawa Crita : Pandawa Lima - Wayang sing paling digandrungi masyarakat iku lum...

Palasara Rabi (Bahasa Jawa)

Palasara Rabi (Bahasa Jawa) Cerita Wayang Bahasa Jawa : Palasara Rabi  1 Jejer ing nagari Wiratha, Prabu Basu Kiswara, mios i...

Arjuna (Janaka) Bahasa Jawa

Arjuna (Janaka) Bahasa Jawa  Ing jagad ora ana tandhingane bab kebagusane, amarga Janaka minangka simbol amal becik. Amal beci...

Bambang Sakri (Bahasa Jawa)

Bambang Sakri (Bahasa Jawa) Bambang Sakri iku anake Resi Satrukem lan Dewi Nilawati saka Pujangkara. Sawise dewasa Bambang Sakr...

Srenggana - Srenggini (Bahasa Jawa)

Dewi Srenggana dan Dewi Srenggini iku anake kembar Resi Badawanganala ing pertapan Sumur Upas lan sisihane sing jenenge Dewi Srunggagini. I...

Wahmuka lan Arimuka sedulur kakang kawah adhi ari-ari

Wahmuka lan Arimuka sedulur kakang kawah adhi ari-ari Ditya Wahmuka ora bisa dipisahake kalawan Ditya Arimuka. Kekarone awujud raseksa kembar sing riwaya...

Prabu Kala Pracona (Bahasa Jawa)

Prabu Kala Pracona (Bahasa Jawa) Prabu Kala Pracona iku raja ing nagara Tasikwaja. Wujude raseksa sing sekti mandraguna utawa widigj...

Sanjaya (Bahasa Jawa)

Sanjaya (Bahasa Jawa) Arya Sanjaya abdi kinasihe Drestarastra  Arya Sanjaya kuwi anake Arya Widura utawa Yamawidura l...

Pandhawa Kembar (Bahasa Jawa)

Pandhawa Kembar (Bahasa Jawa) Hmmm… Kakang Kurupati menyang Ngamarta nggawa prajurit sagelar sapa-pan ana parigawe apa?” pita­k...

Narendra (Ratu) lan Nagarine

 1. Prabu Abiyasa ; ratu ing : Ngastina 2. Prabu Arjuna Sasra ; ratu ing : Maespati 3. Prabu Baladewa ; ratu ing : Mandura 4. Prabu Basud...

Pusaka, Ajian, Lan Jimat

1. Aji Candrabirawa ; kagungane : Prabu Salya 2. Aji Grayang ; kagungane : Prabu Destarasta 3. Aji Nurakanta ; kagungane : Raden Gathut...

Asmane Pandhita lan Pratapane

1. Begawan Abiyasa ; pertapane ing : Pratapan Sapta Arga 2. Begawan Anoman ; pertapane ing : Pratapan Kendhalisada 3. Begawan Padmanaba...

ASMANE SATRIYA LAN KASATRIYANE

Raden Werkudara satriya ing Jodhipati Raden Janaka satriya ing Madukara Raden Nakula satriya ing Gumbiratalun / Bumi Re...