Asmane Pandhita lan Pratapane

 on Sabtu, 11 April 2015 


1. Begawan Abiyasa ; pertapane ing : Pratapan Sapta Arga

2. Begawan Anoman ; pertapane ing : Pratapan Kendhalisada

3. Begawan Padmanaba ; pertapane ing : Pratapan Argosonya

4. Begawan Ciptahening ; pertapane ing : Pratapan Mintaraga

5. Begawan Sidikwasana ; pertapane ing : Pratapan Andongsumawi

6. Pandhita Durna ; pertapane ing : Pratapan Sokalima

7. Resi Bisma ; pertapane ing : Pratapan Talkandha

8. Resi Jembawan ; pertapane ing : Pratapan Gandamadana

9. Resi Seta ; pertapane ing : Pratapan Sela Prawata

10. Resi Subali ; pertapane ing : Pratapan Guwakiskendha
Asmane Pandhita lan Pratapane4.55hery_waeSabtu, 11 April 2015 1. Begawan Abiyasa ; pertapane ing : Pratapan Sapta Arga 2. Begawan Anoman ; pertapane ing : Pratapan Kendhalisada 3. Begawan Padmanaba...


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar